• Odstąpienie od umowy

Jeżeli chcesz zwrócić zakupione rzeczy, możesz je do nas zwrócić. Masz prawo do odesłania zamówienia. Konsument zawierający umowę kupna/sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Konsument ponosi koszty związane z odesłaniem do magazynu zwracanego produktu. Jeśli korzystanie z towaru było inne niż przeznaczenie charakteru, cech lub funkcjonowania rzeczy konsument odpowiada również za zmniejszenie jej wartości. Elementem składowym produktu jest również jego opakowanie.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Sklepu.


Aby odstąpić od umowy, wystarczą 3 kroki:

  1. Wypełnij formularz odstąpienia od umowy, prześlij go elektronicznie na fabla.sklep@gmail.com i załącz go koniecznie do paczki. Przykładowy formularz znajdziesz poniżej.
  2. Zapakuj dokładnie i zabezpiecz przedmiot. Pamiętaj, że to Ty odpowiadasz za dostarczenie rzeczy do magazynu, bez uszkodzeń w transporcie.
  3. Odeślij paczkę na adres zwrotny:

 

FABLA

BF Piotr Wojtalewicz

ul. Okólna 45/10

64-920 Piła

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


BF Piotr Wojtalewicz
ul. Okólna 45/10, 64-920 Piła
adres e-mail: fabla.sklep@gmail.com


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie
następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
..........................................................................................................................
- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ..............................................................................................................................
- Adres Konsumenta (-ów): ..........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.............................................................................................


Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić

  • Sklep zamknięty

​SKLEP NIEDOSTĘPNY